АПГР | ОБЩО СЪБРАНИЕ
15632
page,page-id-15632,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание (ОС) е висш орган на АПГР (информация за статута на ОС е представена в Устава на АПГР – чл. 17-29).  То се свиква ежегодно и в заседанията му участват делегати на пропорционален принцип, представляващи отделните регионални клонове и секции на сдружението (конкретните механизми за гарантиране на оптимално изборно представителство на регионалните клонове и секции и техните делегати в ОС са представени във Проекта за Вътрешен правилник на АПГР – чл. 16-17).

 

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА АПГР