ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА АПГР

Настоящият Правилник е все още временен. Предстои да бъде гласуван на Общо събрание на Асоциацията   ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ЧЛЕНСТВО, СТРУКТУРА, ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ    I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл.1.Този Правилник е един от основните нормативни документи на Асоциацията на … Продължете с четенето на ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА АПГР